Ceník služeb

Každý překlad je hodnocen individuálně, neboť záleží především na typu překladu (běžný, odborný), požadované rychlosti vyhotovení (expresní překlad, překlad požadovaný přes víkend atd..) a zda klient požaduje soudní ověření překladu či nikoli. To samé platí pro tlumočení.

 

Při překladu je počítáno s normostranou textu, přičemž jedna normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer. Celková cena za překlad se vypočte dle počtu normostran (NS) z výsledného, tj. přeloženého textu a může se lišit od délky zdrojového textu. K ceně se dle počtu normostran připočítávají příplatky dle oboru a náročnosti překladu a termínu vyhotovení.

 

Účtuje se minimálně 0,5 NS, u soudních překladů minimálně 1 NS.

 

Orientační ceny:

 • Překlady od 350 Kč/NS
 • Překlady mezi cizími jazyky od 500 Kč/NS
 • Soudní překlady od 420 Kč/NS
 • Korektura 120 Kč/NS
 • Překlad vyhotovený přes víkend + 30%
 • Expresní překlad + 30%

 

(Expresní překlad je překlad, kdy je přeloženo více jak šest (6) normostran textu za den, nepočítaje v to den zadání a den odevzdání překladu. Za expresní překlad se rovněž považuje překlad vyhotovený tentýž den, do druhého pracovního dne nebo přes víkend. Rozsah překladu v tomto případě může být menší než sedm (7) normostran za den.)

 

 • Tlumočení (konsekutivní a doprovodné) od 500 Kč/hod
 • 4 hodiny 2500 Kč
 • 8 hodin 5000 Kč
 • Tlumočení soudní od 600 Kč/hod
 • Tlumočení simultánní od 700 Kč/hod
 • Tlumočení svatby – dle typu sňatku a individuální domluvy od 2 000 Kč