Překlady v jazykových kombinacích:

 • angličtina – čeština

 • čeština – angličtina

 • francouzština – čeština

 • čeština – francouzština

 • angličtina – francouzština

 • francouzština – angličtina

Zaměřuji se na odborné překlady z různých odvětví, přičemž výjimkou nejsou překlady soukromé. Velmi dbám na etický kodex překladatele a zachovávám přísnou mlčenlivost o dodaných materiálech. Na výslovné přání klienta si překlad neponechávám ani na disku počítače.

Odborné překlady:

 • právní a obchodní korespondence
 • obchodní smlouvy
 • prohlášení, certifikáty a dokumenty týkající se kvality a bezpečnosti a auditu jakosti
 • normy, manuály, návody
 • powerpointové prezentace, marketingové prezentace
 • popisy produktů
 • webové stránky
 • osobní dokumenty
 • úřední sdělení
 • filmy, beletrii, divadelní hry

Překlady v oborech:

 • obchod
 • právo
 • cestovní ruch
 • gastronomie
 • hotelnictví
 • marketing a reklama
 • kosmetika
 • zemědělství, vinařství, pivovarnictví
 • filmový a divadelní průmysl
 • historie, umění, beletrie
 • medicína

 

Nevyhotovuji překlady vysoce technické s výjimkou základních popisných překladů.

 

Dále nabízím korektury překladů včetně konzultace s rodilým mluvčím, stylistické a grafické úpravy textu.

 

V případě zájmu rovněž nabízím grafické zpracování textu včetně tisku a následné distribuce.

 

Standardně překládám ve formátu MS Office, tj. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, dále používáme překladatelský software Trados a Across. Využívám elektronických i vlastních slovníků, po domluvě s klientem začleňuji do překladu jeho vlastní terminologii.