Soudní překlady a tlumočení

Soudní překlad je druh dokumentu, který vyžadují jak české tak zahraniční úřady a jiné instituce. Tento typ překladu je vyžadován především u dokumentů, jako jsou diplomy, rodné a oddací listy, výpisy a jiné. Originální dokument a překlad jsou svázány do jednoho dokumentu, tento je pak opatřen úřední doložkou, podpisem a kulatým razítkem.

 

V případě soudního tlumočení je odtlumočený úřední úkon ověřen připojením otisku kulatého razítka.