Tlumočení v různých kombinacích mezi angličtinou, francouzštinou a češtinou

Nabízím tyto druhy tlumočení:

 • konsekutivní (tlumočník překládá postupně a po odmlčení řečníka jednotlivé úseky promluvy)
 • doprovodné
 • tlumočení po telefonu
 • tlumočení s výjezdem
 • tlumočení z audio nebo video záznamu
 • šušotáž (tlumočení simultánní, tedy tlumočení souběžné s projevem řečníka, pro 1-2 osoby)

Tlumočení v oborech:

 • obchod
 • právo
 • cestovní ruch
 • gastronomie
 • hotelnictví
 • marketing a reklama
 • kosmetika
 • zemědělství, vinařství, pivovarnictví
 • filmový a divadelní průmysl
 • historie a umění

Neposkytuji tlumočení v technických oborech.

 

Při tlumočení se snažím o co nejlepší ústní převod sdělení z výchozího jazyka do cílového jazyka v reálném čase, tedy netlumočit slovo od slova, ale snažit se o převod sdělení tak, aby osoba, jíž je tlumočeno, pochopila obsah sdělení. Opět velmi dbám na etický kodex a zachováváme přísnou mlčenlivost o sdělených informacích.

 

Pro tlumočení vyžaduji dopředu doprovodné materiály obsahující odborné nebo ustálené termíny či přímo části projevů, odkazy na webové stránky, relevantní literaturu a jiné. Dle zkušeností se zajištění těchto materiálů vrátí ve velmi dobrých výsledcích jednání či jiné tlumočené akce, protože čím lépe se budeme moci na tlumočení připravit, tím více prostoru budeme mít při tlumočení pro co nejkvalitnější a nejpohotovější převod ústního projevu.